Giường

  • Chất liệu: Gỗ
  • Bảo hành: 3 năm
  • Cao: 0.2 cm
  • Ngang: 2 met
  • Gia: Lie6n he
Mã hàng: G1.
Danh mục: .